Pieniądze wypłacone z pracowniczego funduszu emerytalnego w Stanach Zjednoczonych po zmarłym mężu były zwolnione z PIT w Polsce.
W brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) obowiązującym do 11 marca 2010 r. nie było przepisu, który ograniczałby zastosowanie zwolnienia z podatku dla przychodów z pracowniczych funduszy emerytalnych.
– W efekcie przychód uzyskany przez żonę, która dziedziczy po zmarłym mężu środki z pracowniczego funduszu emerytalnego w USA, był zwolniony z podatku – uznał WSA w Warszawie.