Jeśli podatnik nie złoży zeznania PIT za 2010 rok w terminie lub spóźni się z jego złożeniem, naraża się na sankcje przewidziane w kodeksie karnym skarbowym oraz ewentualne zapłacenie zaległości razem z odsetkami.

Czy powstanie dług u osoby trzeciej

Były mąż podatniczki nie złożył zeznania rocznego PIT za 2009 rok (w 2009 roku podatnicy jeszcze byli małżeństwem). Czy w związku z niezłożeniem PIT przez męża u żony powstanie zaległość podatkowa, bo mąż nie ma środków na zapłatę należności?

Czy należne odsetki to podatek dochodowy

Podatnik nie wpłacił w terminie na konto urzędu skarbowego należnego podatku dochodowego. Teraz musi zapłacić dług razem z odsetkami. Czy odsetki też są należnym podatkiem?

Czy niedopłata to dług podatkowy

Podatnik, rozliczając się za 2010 rok na druku PIT-28, powinien dopłacić 8 tys. zł podatku do 31 stycznia 2011 r. Niestety nie ma pieniędzy na uregulowanie takiej kwoty. W związku z tym postanowił nie wpłacać podatku. Zrobi to, jak będzie mieć środki na uregulowanie tej należności. Czy u podatnika powstała zaległość podatkowa?

Czy brak zapłaty PIT jest karalny

Przepisy kodeksu karnego skarbowego nakładają karę za niezłożenie deklaracji, m.in. gdy jednocześnie podatnik naraził budżet na uszczuplenie należności. Czy niewykazanie dochodów i niezłożenie deklaracji naraża budżet na uszczuplenie?

Czy niezłożenie PIT to działanie uporczywe

Podatnik dwa lata z rzędu nie złożył zeznania podatkowego. Czy urząd skarbowy uzna niezłożenie deklaracji za działanie uporczywe na podstawie kodeksu karnego skarbowego?

Czy to fiskus musi naliczyć odsetki

W wyniku niezłożenia rocznej deklaracji PIT za ubiegły rok podatnik musi uregulować powstałą zaległość wraz z odsetkami za zwłokę. Czy wysokość odsetek naliczy urząd skarbowy?

Czy urząd sprawdzi złożenie deklaracji

Student nie planuje złożyć zeznania za 2010 rok. W ubiegłym roku jego zarobki nie przekroczyły 1 tys. zł. Czy urząd skarbowy może sprawdzić, czy podatnik złożył deklarację podatkową?

Czy zatajenie dochodów to przestępstwo

Podatnik nie złoży deklaracji podatkowej do 2 maja 2011 r. (z dochodami uzyskanymi w 2010 roku), bo nie chce ujawniać swoich dochodów. Czy nieujawnienie dochodów może być potraktowane jak przestępstwo skarbowe?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są skutki niezłożenia lub wysłania po terminie PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.