Andrzej Pieczko - Przed wypełnieniem PIT za 2010 rok warto przeczytać objaśnienia do formularza.
Co jest najczęstszą przyczyną błędów przy korzystaniu z ulg i odliczeń w rocznym rozliczeniu PIT?
Do nasilenia się liczby błędów wystarczy, że z roku na rok zmieni się przepis, tak jak stało się z rozliczaniem ulgi na dzieci w rozbiciu na poszczególne miesiące. W większości wypadków, kiedy dziecko było wychowywane przez rodziców przez cały rok, nie ma problemu, bo rodzice konsumują ulgę w całości. Kłopot mają osoby, które nie wiedzą, że prawo się zmieniło. Są zaskoczone, że jeśli wychowywały dziecko przez np. siedem miesięcy w roku, nie odliczą od podatku całej rocznej ulgi, lecz – zgodnie z nowymi zasadami – kwotę za siedem miesięcy.
Bywają też przypadki, które trudniej mi zrozumieć. Zdarzają się zeznania, w których podatnik wpisuje, że korzysta z ulg, ale brakuje w nich niezbędnych załączników. Mieliśmy też sytuacje dwukrotnego odliczania tej samej ulgi podatkowej (np. z tytułu użytkowania internetu) – raz od dochodu i drugi raz od podatku. Podobnie – to znaczy dwukrotnie – odliczane bywają też składki na ubezpieczenie społeczne.
Co robi administracja podatkowa, aby podatnicy popełniali mniej błędów?
Podatnik może oczekiwać od urzędników informacji i pomocy. Urzędy skarbowe informują o zasadach rozliczeń w salach obsługi podatników i na swoich stronach internetowych. Do dyspozycji podatników są broszury, także na temat ulg, wydawane przez Ministerstwo Finansów. Są też szkolenia i spotkania w poszczególnych środowiskach.
Pracownicy urzędów skarbowych, przyjmując zeznania, prowadzą wstępną weryfikację ich poprawności, np. sprawdzają, czy są wypełnione wszystkie obowiązkowe rubryki, czy na drukach znajdują się podpisy, czy są dołączone załączniki.
Czy da się uniknąć błędów przy korzystaniu z odliczeń?
Ryzyko błędu można ograniczyć dzięki staranności. Podatnik powinien wypełniać zeznanie bez pośpiechu, spokojnie czytając formularz i objaśnienia do niego. Musi uważać, by prawidłowo przenieść do zeznania kwoty zawarte w informacji o dochodach i uważnie przeprowadzić wszystkie operacje wskazane w zeznaniu. Powinien też pamiętać, by przy uwzględnianiu odliczeń z tytułu przysługujących mu i udokumentowanych ulg skompletować załączniki do zeznania.