Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są związane z czynnościami opodatkowanymi oraz niektórymi czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu.

– Jeżeli zatem nabycie gazet da się powiązać z czynnościami opodatkowanymi VAT, to bez wątpienia odliczenie podatku naliczonego przysługuje – tłumaczy Tomasz Siennicki, partner w KNDP.

Według eksperta dla ustalenia tego związku wystarczające jest np. to, że na podstawie takich czasopism podatnik uzyskuje informacje pomocne w prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej. Takim uzasadnieniem może być również to, że gazety czytają kontrahenci oczekujący na spotkanie.

Problemem jest ustalenie terminu odliczenia podatku naliczonego od prenumeraty. Tomasz Siennicki zauważa, że często zdarza się, że podatnik z góry otrzymuje definitywną fakturę VAT dotyczącą takiej prenumeraty, jeszcze przed dokonaniem płatności oraz – co oczywiste – przed otrzymaniem poszczególnych numerów gazet.

– Organy podatkowe uznają, że w takiej sytuacji odliczenie podatku naliczonego jest możliwe dopiero po otrzymaniu towaru, chyba że wcześniej doszło do zapłaty – ostrzega Tomasz Siennicki.

Takie stanowisko zostało wyrażone np. przez dyrektora IS w Warszawie w interpretacji z 12 stycznia 2010 r. (nr IPPP1-443-1050/09-2/JB).

– Jest to pogląd dyskusyjny, zwłaszcza w odniesieniu do czasopism w formie drukowanej – ocenia nasz rozmówca z KNDP.

Moment wydania takich towarów nie ma obecnie znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego. Decyduje wyłącznie chwila wystawienia faktury, chwila otrzymania całości lub części zapłaty, albo dzień upływu 60. dnia od dnia wydania towarów – w pierwszym z tych momentów powstaje obowiązek podatkowy. W konsekwencji więc z przepisów prawa wspólnotowego można również wywodzić prawo do odliczenia podatku bez konieczności oczekiwania na przesłanie gazet.