Maciej Grabowski - Projekt drugiej ustawy deregulacyjnej zakłada m.in. zwolnienie z PIT pakietów medycznych oferowanych pracownikom. W obecnej sytuacji budżetowej katalog zwolnień powinien być raczej zawężany.
Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o PIT. Jednym z pomysłów jest podniesienie opłaty za wydanie interpretacji dla firm z obecnych 40 zł do 1 tys. zł. Po co aż 1 tys. zł?
Opłaty powinny odzwierciedlać ponoszone koszty. Opłata 40 zł jest nieadekwatna do nakładu pracy, który musi być wykonany, aby interpretację wydać. Przeciętny koszt wydanie interpretacji to ok. 1 tys. zł.