Podatnik, który utracił lub zrezygnował z prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług, może do niego wrócić. Jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił lub zrezygnował z tego zwolnienia. Problem w tym, że przedsiębiorcy nie wiedzą, od którego momentu powrót do zwolnienia jest możliwy.

– W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że mogę wrócić do zwolnienia po upływie roku od momentu, gdy z niego zrezygnowałem. Z kolei Krajowa Informacja Podatkowa twierdzi, że jest to możliwe dopiero od początku następnego roku. Jak być powinno – pyta nas nasz czytelnik z Łodzi.

Eksperci potwierdzają: jest zamieszanie z kwestią powrotu do zwolnienia z VAT, ale i tak teraz jest lepiej niż kiedyś.

Zwolnienie z podatku

Ustawa o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przewiduje zwolnienie podmiotowe z VAT dla podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekracza 150 tys. zł. Marek Wojda, doradca podatkowy w Baker & McKenzie, przypomina nam, że prawo do tego zwolnienia traci się w przypadku, gdy wartość sprzedaży przekroczy wskazany limit. Można też samodzielnie zrezygnować z tego zwolnienia przed przekroczeniem limitu.

– W przypadku utraty prawa do zwolnienia podmiotowego przepisy ustawy o VAT określają, od kiedy podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, oczywiście jeśli spełnia ku temu przesłanki – zauważa Marek Wojda.

Wskazówki z ustawy

Przepisy wskazują, w jaki sposób obliczać roczny okres, w trakcie którego podatnik nie może powrócić do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Przemysław Skorupa, doradca podatkowy w Deloitte, wyjaśnia, że okres ten liczony jest dopiero od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Tym samym w zależności od tego, w jakim momencie prawo do korzystania ze zwolnienia zostało utracone (lub podatnik z niego zrezygnował), okres, w trakcie którego podatnik nie może do zwolnienia powrócić, może ulec znacznemu wydłużeniu ponad rok.

– Przykładowo, jeżeli podatnik zrezygnował ze zwolnienia z VAT w styczniu 2011 r., będzie mógł do niego powrócić dopiero od początku 2013 r. – obrazuje Przemysław Skorupa.

Przykład podaje też Marek Wojda – jeśli podatnik utracił prawo do zwolnienia w październiku 2010 r., może ponownie skorzystać z tego zwolnienia dopiero od początku 2012 r., o ile wartość sprzedaży w 2011 r. nie przekroczyła limitu ustawowego.

– Zatem musi minąć co najmniej jeden pełny rok podatkowy (rozumiany jako 12 miesięcy kalendarzowych), aby podatnik mógł ponownie zacząć stosować podmiotowe zwolnienie z VAT, pod warunkiem że spełnia do tego warunki – tłumaczy Marcin Zawadzki, doradca podatkowy, konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe.