Podatniczka otrzymała już wszystkie informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od pracodawcy. Samotnie wychowuje dziecko.

– Czy mogę przesłać zeznanie roczne przez internet? Jakie muszę spełnić warunki – pyta pani Monika z Sieradza.

Jak wyjaśnia Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, młodszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, nie ma przeszkód, aby podatnik spełniający przesłanki do uznania go w świetle ustawy o PIT za osobę samotnie wychowującą dzieci złożył zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) jako samotny rodzic może się rozliczyć panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację, lub osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci (muszą one spełniać określone w przepisie warunki). Podatek oblicza się wówczas na preferencyjnych zasadach.

– Podobnie jak ma to miejsce w przypadku deklaracji sporządzanych w formie papierowej, konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej rubryki (poz. 6 kwadrat 4 formularza PIT-37) oraz złożenie zeznania w ustawowym terminie – wyjaśnia Rafał Sidorowicz.

Samotnie wychowujący dziecko nie musi spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Nie są potrzebne żadne zaświadczenia. Podatnik nie musi też podpisywać zeznania e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem.

Podatnicy muszą jednak pamiętać o tym, że skuteczne przesłanie zeznania za 2010 rok wymaga podania kilku danych – stwierdza nasz rozmówca.

Wystarczy, że w polu przeznaczonym do wpisania danych weryfikacyjnych poda sześć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy.

Rafał Sidorowicz zwraca też uwagę, że potwierdzeniem terminowego rozliczenia podatnika przesyłającego e-PIT będzie urzędowe poświadczenie odbioru, które można pobrać po wysłaniu zeznania ze strony systemu e-Deklaracje.