Korzystając w rocznym zeznaniu podatkowym PIT z ulg podatkowych, podatnik musi pamiętać, że odliczone wydatki należy właściwie udokumentować.

Czy każdą ulgę, którą wykazuje się w zeznaniu, trzeba dokumentować

Korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym także ulg odliczanych w rocznym zeznaniu podatkowym, uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych odliczeń na podstawie odpowiednich dowodów przechowywanych przez podatnika. Dokumentów potwierdzających prawo do ulgi nie trzeba dołączać do zeznania. Dokumenty te należy jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe.
Podstawa prawna
Art. 70 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Jakie dokumenty trzeba zbierać na wypadek kontroli z urzędu

W większości przypadków przepisy ustawy o PIT określają, w jaki sposób podatnik powinien dokumentować ulgi, które odlicza w swoim zeznaniu podatkowym. Przykładowo odliczane od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne (w większości przypadków) czy użytkowanie internetu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.
W pierwszym przypadku może to być faktura, rachunek bądź dowód wpłaty na poczcie, natomiast w drugim wyłącznie faktury.
Z kolei podatnik odliczający ulgę na krew musi posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dokumenty uprawniają do ulg.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie dokumenty trzeba zbierać na wypadek kontroli z urzędu
- Czy dowody zawsze trzeba posiadać w momencie odliczenia
- Na jakiej podstawie organ podatkowy wzywa do okazania dokumentów