Podatnicy korzystający w zeznaniu PIT za 2010 r. z odliczeń od dochodu lub podatku muszą pamiętać o limitach niektórych ulg podatkowych oraz właściwym wykazaniu preferencji w zeznaniu i załącznikach.

1 Sprawdź warunki odliczenia

Każdy podatnik, który zamierza w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 skorzystać z ulgi podatkowej, powinien pamiętać o jednej ważnej zasadzie – aby przede wszystkim zapoznać się z warunkami odliczenia. Zasady odliczania większości ulg uregulowane zostały w art. 26 ustawy o PIT. Natomiast zasady stosowania ulgi prorodzinnej zawiera art. 27f ustawy o PIT. Funkcjonują także ulgi, których nie można już znaleźć w obowiązujących przepisach, ale są one odliczane na zasadzie tzw. praw nabytych, np. ulga odsetkowa czy z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.
Tylko podatnik, który spełnia ustawowe warunki do odliczenia, może z niego skorzystać bez ryzyka wdania się w spór z organem podatkowym. Z reguły warunki odliczenia dotyczą podatnika. Tak jest np. w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, gdzie uprawnionym do odliczenia jest podatnik legitymujący się określonym stopniem niepełnosprawności, czy w przypadku ulgi na krew, z której mogą korzystać honorowi dawcy krwi. Warunki do odliczenia mogą być jednak określane nie tylko po stronie podmiotowej, lecz także przedmiotowej, tak jak w przypadku ulg na darowizny, gdzie warunkiem odliczenia jest ich przekazanie na określone cele, np. kultu religijnego lub działalności pożytku publicznego, np. charytatywnej.
Specyficzne wymogi muszą być spełnione w przypadku odliczania ulgi prorodzinnej. W tym wypadku zarówno prawo do odliczenia, jak i wysokość ulgi zależą od spełnienia określonych warunków, np. nauka, kryterium dochodu (wyjątkiem są dzieci małoletnie objęte ulgą bezwarunkowo), i to zarówno przez podatnika, jak i przez dziecko.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

- Jak ustalić, ile możesz odliczyć

- Jak prawidłowo udokumentować ulgę

- Jak długo należy przechowywać dokumenty

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów, jak wykazać ulgi podatkowe w rocznym PIT.