PIT 2010: Opłaty za usługę powiadamiania przez dom maklerski za pomocą SMS-ów inwestora w zakresie rynków finansowych oraz dotyczącym zleceń na rachunku inwestycyjnym można rozliczyć w kosztach podatkowych.
Część inwestorów w ramach prowadzenia przez domy maklerskie rachunków inwestycyjnych korzysta z powiadomień przesyłanych na telefon komórkowy w formie SMS.
Mogą to być np. powiadomienia dotyczące kursów akcji posiadanych w portfelu, kursów innych instrumentów finansowych, realizacji i potwierdzenia złożenia zleceń czy też powiadomień dotyczących przekroczenia limitu wzrostu lub spadku ceny danego waloru.