Czytelnicy „DGP” informują nas, że do tej pory garaże podziemne dla potrzeb podatku od nieruchomości były traktowane jako powierzchnia w budynku mieszkalnym.

– Teraz, w celu łatania dziur budżetowych gmin, organy samorządowe, posiłkując się jednym z wyroków (WSA w Białymstoku), zmuszają podatników do korekty informacji o nieruchomościach i wykazywania powierzchni garaży do opodatkowania według stawki dla budynków pozostałych – żali się jeden z czytelników.

Miasta za wyższą stawką

Komunikat informujący o opodatkowaniu garaży według stawki dla budynków pozostałych wydał ostatnio urząd dzielnicy Warszawa Białołęka. Urząd wyjaśnia, że właściciele garaży (miejsc postojowych) w budynkach wielolokalowych, którzy wypełnili informację o nieruchomościach IN-10, wpisując dane garażu/miejsca postojowego w pozycji dla budynków mieszkalnych, powinni ponownie wypełnić ten druk, wpisując dane garażu/miejsca postojowego w pozycji dla budynków pozostałych.

Takie postępowanie organu podatkowego (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) budzi jednak wątpliwości. Jak wyjaśnia Adama Hellwig, doradca podatkowy i starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC, biuro w Katowicach, w przypadku osób fizycznych podatek ustalany jest przez organ podatkowy w drodze decyzji ustalającej.

– Podatnik składa informację o posiadanych nieruchomościach i to na organie podatkowym leży obowiązek dokonania prawidłowej prawnopodatkowej kwalifikacji przedmiotu opodatkowania – tłumaczy ekspert.

W przypadku, w którym podatnik w pierwotnej informacji zeznał, że jest właścicielem miejsca postojowego, trudno uznać, że organ nie wiedział o tym fakcie, wydając decyzję ustalającą wymiar podatku.

– Jeżeli organ zmienił zdanie co do prawidłowej prawno-podatkowej kwalifikacji garażu, czyli stwierdził, że popełnił błąd co do ustalenia, czy miejsce postojowe ma charakter budynku mieszkalnego, czy nie, to nie może wykorzystać tej przesłanki do zmiany decyzji pierwotnej – stwierdza Adam Hellwig.

Jego zdaniem zmuszanie podatnika do jakiejkolwiek korekty informacji jest co najmniej wątpliwe, a legalność decyzji wydanych wskutek wznowionego postępowania podatkowego może być często kwestionowana.

Jeśli natomiast organ podatkowy nie wydał jeszcze decyzji, wówczas powinien wydać decyzję ustalającą podatek od garażu według właściwych stawek podatku.