Spór w sprawie dotyczył zastosowania stawki VAT do dostawy miejsca postojowego w podziemnym, wielostanowiskowym garażu w budynku. WSA w Warszawie potwierdził, że dostawa lokalu mieszkalnego wraz z takim garażem jest opodatkowana 7-proc. stawką VAT (obecnie 8-proc.), ponieważ taką stawką jest opodatkowana dostawa mieszkania.

WSA wyjaśnił również, że przeniesienie prawa do własności lokalu wynikające z umowy przedwstępnej zawartej przez skarżącą spółkę należy traktować tak samo jak dostawę towaru. W efekcie nie ma znaczenia forma, a jedynie to, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru, do której ustawa o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. nr 177, poz. 1054) przewiduje niższą, preferencyjną stawkę VAT.

Wyrok warszawskiego sądu jest zgodny z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FSK 315/10), który orzekł, że w przypadku sprzedaży mieszkań wraz z miejscem postojowym w garażu, deweloper może stosować niższą stawkę VAT. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok NSA Wyrok z 16 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 600/11