Wdrożenie standardu rachunku kosztów pozwoli ZOZ-om na dokładne określenie zapotrzebowania na świadczenia i środki finansowe związane z jego realizacją.
Zespół powołany przez Ewę Kopacz, ministra zdrowia, pracuje nad stworzeniem standardu dotyczącego prowadzenia rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Prof. Gertruda Świderska, przewodnicząca zespołu do opracowania szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, wyjaśnia, że nowy standard rachunku kosztów będzie narzędziem umożliwiającym zbieranie informacji kosztowych o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych według jednolitych i precyzyjnych wytycznych. W oparciu o wymienione informacje będą generowane raporty o kosztach leczenia.
– Raporty te będą stanowiły podstawę do wyceny procedur medycznych, co jest istotne przy określaniu koszyka świadczeń gwarantowanych i planowaniu finansowym – twierdzi Gertruda Świderska.
Wdrożenie standardu pozwoli ponadto na uzyskanie informacji o kosztach pacjenta obejmujących procedury medyczne, osobodnia hospitalizacji, gotowości do udzielania świadczeń opieki lekarskiej oraz o kosztach utrzymywania niewykorzystywanych zasobów i ich wpływie na sytuację finansową (wynik działalności, zadłużenie) ZOZ.