Podmiot zobowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów tytoniowych musi nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

Od 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu. Oznacza to, że od 1 stycznia 2011 r. na opakowania wyrobów tytoniowych mogą być nanoszone banderole z nadrukiem „2011”.

Jednak w sklepach można kupić wyroby tytoniowe z banderolami z nadrukiem 2011 i 2010. Dzieje się tak dlatego, że przepisy pozwalają na sprzedaż wyrobów z nadrukiem „2010” do końca lutego 2011.

– W celu umożliwienia sprzedaży wyrobów oznaczonych banderolami z poprzednim rokiem (tj. 2010) wprowadzono w ustawie o podatku akcyzowym zasadę, że stare banderole naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku. Obecnie do 28 lutego 2011 r. – tłumaczy Marcin Brzezin, doradca podatkowy w MDDP.

Papierosy i inne wyroby tytoniowe, na które naniesiono banderole z rokiem produkcji 2010, mogą się znajdować w sprzedaży jeszcze do 28 lutego 2011 r. Po upływie tego terminu papierosy i wyroby tytoniowe oznaczone starymi banderolami trzeba będzie wycofać z obrotu lub oznaczyć je legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Warto pamiętać, że znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał. Niestety osobom, które przekroczyły ten termin, nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy, kwot wpłaconych na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy ani należności za legalizacyjne znaki akcyzy.

Ważne!

Od 1 stycznia 2011 r. został wprowadzony nowy wzór banderoli na tytoń do palenia. Mimo że ustawa przewiduje, że w przypadku zmiany wzoru znaku akcyzy termin ważności starych znaków upływa w czerwcu roku następnego, banderole na tytoń muszą być zmienione już w lutym