Podatnicy mogą odliczać VAT od nabycia, najmu czy leasingu niektórych aut. Prawo do odliczenia potwierdza zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że samochód spełnia określone w przepisach kryteria techniczne.

Do końca grudnia 2010 roku właściciel auta miał obowiązek dostarczenia naczelnikowi urzędu skarbowego kopii tego dokumentu w terminie 14 dni od jego otrzymania. Od 1 stycznia nie musi już tego robić.Wystarczy, że zaświadczenie będzie przechowywać w aktach i udostępniać je na żądanie urzędników, np. podczas postępowania podatkowego. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o VAT. Informację tę zamieszcza na swojej stronie również minister finansów.

Niestety niektóre urzędy skarbowe wciąż bezprawnie żądają od podatników zaświadczeń ze stacji kontroli pojazdów – alarmują czytelnicy „DGP”.

– Naczelnicy urzędów skarbowych nie mają już żadnych podstaw prawnych, aby wzywać podatników do realizacji tego nieistniejącego obowiązku poza prowadzonym w stosunku do podatnika postępowaniem podatkowym – wyjaśnia Teresa Sławińska-Choryło, menedżer w Deloitte.

Niektóre urzędy skarbowe żądają od podatników zaświadczeń ze stacji kontroli pojazdów – alarmują czytelnicy „DGP”. Taki dokument ma potwierdzać prawo podatników do odliczania VAT od nabycia, najmu czy leasingu niektórych samochodów. Żądania urzędników są bezprawne. Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy, owszem, muszą postarać się o potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, jednak nie muszą tych dokumentów składać w urzędach skarbowych. Wystarczy, że będą przechowywać je w swoich aktach. Będą musieli udostępniać je urzędnikom na ich żądanie, np. w ramach prowadzonych czynności sprawdzających czy postępowania podatkowego.

Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o VAT, która obowiązuje od początku roku. Informację tę zamieszcza na swojej stronie również minister finansów. Urzędnicy skarbowi powinni więc zapoznać się chociażby z wytycznymi swojego przeło- żonego, jeśli nie zdążyli przeanalizować wszystkich nowych regulacji.

Zaświadczenia to fanaberia

Wpis do dowodu po dodatkowym badaniu technicznym pojazdu potwierdza spełnienie warunków do odliczenia VAT. Jednak, jak podkreśla Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, to tylko sposób potwierdzania spełnienia tych wymagań, nie wpływa to na odliczenie VAT.

– Gołym okiem widać np., czy część pasażerska i przeznaczona do przewozu ładunków są oddzielnymi elementami pojazdu, czy nie, zatem wymaganie dodatkowego badania technicznego, by to ustalić, to naciąganie podatników – ocenia Andrzej Nikończyk.

Jego zdaniem ustawa o VAT nie przewiduje, by przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego było warunkiem odliczania VAT, a tylko spełnienie warunków określa się na tej podstawie.

Zmiany już obowiązują

Zmiany w VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 r., przewidują m.in. likwidację obowiązku:

● przedkładania przez nabywców samochodów zaświadczeń wydawanych przez okręgowe stacje kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, potwierdzających, że pojazd spełnia warunki uprawniające do pełnego odliczenia VAT oraz

● informowania naczelnika o zmianach w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, powodujących, że nie spełnia on warunków gwarantujących pełne odliczenie.