Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że nieodpłatna służebność przesyłu jest nieodpłatnym świadczeniem na rzecz spółki, co oznacza, że powstaje u niej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Skarżącą była spółka telekomunikacyjna świadcząca abonamentom usługi telewizji kablowej, dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej. Jak wyjaśniła, w skład spółki wchodzą urządzenia przesyłowe usytuowane na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów.

W celu realizacji inwestycji polegających na budowie i utrzymaniu tych urządzeń skarżąca spółka musi uzyskać odpowiedni tytuł prawny pozwalający na wybudowanie urządzeń na cudzym gruncie, a następnie zapewnić dostęp do tych urządzeń w celu dokonania konserwacji, remontów i usuwania awarii. W efekcie na jej rzecz ustanawiana jest służebność przesyłu. Jak stwierdziła spółka, jest to nowa instytucja prawna uregulowana w kodeksie cywilnym.

Wszystkie dotychczas ustanowione służebności przesyłu są bezpłatne dla spółki. W związku z tym spółka chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji po jej stronie powstaje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Sąd nie podzielił stanowiska spółki, która twierdziła, że w opisanej sytuacji nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Co więcej, pełnomocnik spółki twierdziła, że ustanowienie służebności jest świadczeniem odpłatnym.

Sąd nie wziął jednak pod uwagę tych wyjaśnień, ponieważ sprawa dotyczyła skargi na interpretację indywidualną. W konsekwencji zarówno organy podatkowe, jak i sąd były związane stanowiskiem przedstawionym przez spółkę we wniosku o interpretację.

Sąd uznał więc, że w tym stanie faktycznym dochodzi do nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1454/10