Rodzic, który w roku samotnie wychowuje dziecko albo dzieci, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia. Wystarczy w terminie złożenia PIT za 2010 rok wybrać sposób rozliczenia przewidziany dla samotnych rodziców.

Czy sprecyzowano, kto jest samotnym rodzicem

Podatniczka chce rozliczyć się z urzędem skarbowym w sposób przewidziany dla samotnych rodziców. Czy wiadomo, jak należy interpretować samotne wychowywanie dziecka?

Czy preferencja przynosi oszczędności

W 2010 roku podatnik rozwiódł się. Jemu przypadła opieka nad dziećmi z tego związku. Czy rozliczenie podatkowe przewidziane dla samotnych rodziców daje oszczędności?

Czy cudzoziemiec skorzysta z ulgi

Podatniczka ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Samotnie wychowuje 8-letnią córkę. W ubiegłym roku większość dochodów uzyskała w Polsce. Czy może rozliczyć się w sposób przewidziany dla samotnych rodziców?

Czy można stracić prawo do preferencji w PIT

Od dwóch lat podatnik samotnie wychowuje syna. W ubiegłym roku, poza uzyskiwaniem dochodów ze stosunku pracy, założył firmę, którą rozlicza na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy przez tę formę opodatkowania może stracić prawo do rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców?

Czy termin złożenia PIT wpływa na rozliczenie

Podatnik wyjeżdża ze swoją córką do Wielkiej Brytanii na kilka miesięcy. Będzie rozliczał się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Czy dla skorzystania z tej preferencji ważne jest terminowe złożenie zeznania podatkowego?

Czy urząd może sprawdzić rozliczenie rodzica

Jednym z warunków uprawniających do preferencyjnego rozliczenia PIT przez rodzica jest samotne wychowywanie w roku podatkowym dzieci (dziecka). Czy urząd skarbowy może sprawdzić, czy podatnik rzeczywiście samotnie wychowywał swoje potomstwo?

Czy wspólne wychowanie pozbawi preferencji

Podatniczka jest panną. W grudniu 2010 r. urodziła dziecko ze związku pozamałżeńskiego. Dziecko jest wychowywane wspólnie z ojcem (we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym). Czy podatniczka, która posiada wraz z ojcem dziecka pełnię praw rodzicielskich, może skorzystać z preferencji w PIT?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy samotny rodzic rozliczy podatek wspólnie z dzieckiem.