Płacenie przez podatnika alimentów oraz ustalenie przez sąd miejsca zamieszkania dziecka przy matce nie może i nie przesądza o tym, kto faktycznie wychowuje dziecko.
Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dziecko. W ocenie organu podatkowego ojciec nienależnie skorzystał z takiego rozliczenia. Nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, ponieważ sąd okręgowy rozwiązując jego związek małżeński i ustalając alimenty na rzecz córki, wskazał, że miejscem pobytu dziecka będzie miejsce zamieszkania matki.
Podatnik odwołał się od tej decyzji i skierował sprawę do sądu. Sąd stwierdził, że ojciec nie wykazał, że pełnił codzienną opiekę nad córką i był osobą samotnie wychowującą dziecko.