Podatnicy rozliczający się przez internet muszą pamiętać nie tylko o zasadach wypełniania i wysyłania zeznań, lecz także o zasadach obowiązujących po wysłaniu e-PIT. Jeśli po wysłaniu zeznania system wyświetli komunikat nr 200, to będzie to oznaczało, że dane zostały pozytywnie zweryfikowane, a podatnik otrzyma numer referencyjny. Jest on niezbędny do pobrania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), które potwierdza, że podatnik rozliczył się za 2010 rok.

Jak wyjaśnia Sebastian Jankowiak z Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Poznaniu, UPO należy przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od roku następnego po złożeniu zeznania. Ekspert przypomina, że przechowywanie dokumentacji podatkowej dotyczy nie tylko deklaracji, lecz także wszelkich materiałów potwierdzających wyliczenia, które są zawarte w zeznaniach rocznych.

– W razie kontroli skarbowej podatnik zostanie poproszony o przedstawienie dowodów świadczących np. o zasadności stosowanych ulg – przypomina Sebastian Jankowiak.

Fakt złożenia zeznania rocznego przez internet można potwierdzić, jedynie posiadając urzędowe potwierdzenie odbioru, które można zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Podatnicy, którzy zdecydowali się wysłać zeznanie przez internet, skorzystają zapewne z tej pierwszej możliwości.

Adam Śniedziewski, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży firmy TotalSafe, zajmującej się archiwizacją danych, zwraca uwagę na pewne zagrożenia wynikające z przechowywania danych dotyczących rozliczeń na komputerze. Nawet podatnik, który dba o bezpieczeństwo przechowywania danych oraz ochronę komputera, może doświadczyć ataku złośliwego oprogramowania czy awarii komputera. Jeśli tak się stanie, to można stracić dane na zawsze.

– Jeżeli zdecydujemy się zapisywać pliki z rozliczeniami podatkowymi na płytach kompaktowych, to należy rozważyć kupno nieco droższych i nowocześniejszych modeli – radzi Adam Śniedziewski.

Innymi sposobami na zabezpieczenie przed utratą danych jest zapisanie ich potwierdzenia na przenośnej pamięci flash (pendrive), najlepiej szyfrowanej, wysłanie na zewnętrzny serwer poczty elektronicznej lub skorzystanie z e-archiwum.

Ważne!

Urzędowe potwierdzenie odbioru należy zapisać na komputerze lub wydrukować, a kopię przechowywać na nośniku zewnętrznym, np. płycie CD