Najwięcej zeznań rocznych za 2010 rok przez internet złożyli podatnicy z Warszawy i Krakowa. Do wzrostu popularności e-PIT przyczyniły się zmiany w przepisach, które do złożenia zeznania nie wymagają podpisu elektronicznego
Ministerstwo Finansów przedstawiło „DGP” raport statystyczny dotyczący składania zeznań przez internet za 2010 rok. Wynika z niego, że e-PIT złożyło prawie 1,2 mln podatników (przesłano prawie 933 tys. zeznań). Różnica między liczbą złożonych formularzy a liczbą podatników wynika z tego, że prawie 250 tys. zeznań bez e-podpisu złożyli małżonkowie. Resort policzył, że jedno wspólne zeznanie zostało złożone przez dwóch podatników.

Formularze elektroniczne

Podatnicy mogli składać przez internet bez e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Najczęściej podatnicy składali e-zeznania na formularzu PIT-37. Takich wypełnionych zeznań wpłynęło prawie 690 tys.
Podatnicy przesłali więcej e-PIT niż przed rokiem (324 tys.) m.in. dlatego, że nie musieli ich podpisywać e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem. Ponad 99 proc. e-PIT-37 zostało przesłanych bez takiego e-podpisu. Podobnie było w przypadku pozostałych formularzy. Spośród 51,5 tys. e-PIT-38 bez e-podpisu przesłano 97 proc. zeznań (ponad 50 tys.).
E-podpisem nie podpisano również 94 proc. e-PIT-39 (złożono ich 1,7 tys.). W przypadku pozostałych formularzy: PIT-36 i PIT-36L, poziom wykorzystania e-podpisu był wyższy. Podatnicy przesłali prawie 142 tys. e-PIT-36, w tym 17 proc. z użyciem podpisu elektronicznego. Do fiskusa trafiło też prawie 42 tys. e-formularzy PIT-36L, z tego aż 34 proc. z e-podpisem. Taki poziom jednak nie dziwi, ponieważ formularze te składają m.in. przedsiębiorcy, którzy muszą używać podpisu elektronicznego do innych celów, np. rozliczeń z ZUS.

Likwidacja wymogów

Większe zainteresowanie rozliczeniami przez internet wśród małżonków było spowodowane likwidacją obowiązku złożenia papierowego upoważnienia do podpisania e-deklaracji. Dzięki zmianie w ustawie o PIT małżonek musiał jedynie zaznaczyć w formularzu, że składa zeznanie również za współmałżonka.
Z raportu resortu wynika też, że rozliczenia elektroniczne cieszą się większą popularnością w dużych miastach niż w mniejszych miejscowościach. Najwięcej zeznań wysłali podatnicy z województw: mazowieckiego (18,2 proc.), śląskiego (12,1 proc.) oraz małopolskiego (10,1 proc.), a najmniej z opolskiego (1,7 proc.). W pierwszej dziesiątce wśród miejscowości znalazły się wyłącznie duże miasta: Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Lublin, Gdynia i Katowice.

Duże zainteresowanie

Zdaniem Ernesta Frankowskiego, doradcy podatkowego w Deloitte, do wzrostu popularności e-PIT przyczyniły się ułatwienia, które przygotowało Ministerstwo Finansów oraz kampania informacyjna. Sukces był tak duży, że w końcowym okresie terminu składania zeznań, serwery systemu e-deklaracje nie nadążały przyjmować e-PIT. Kwestią najpilniejszą do rozwiązania w roku kolejnym jest więc podniesienie wydajności całego systemu, tak aby problemy te nie były już przeszkodą w terminowym składaniu e-deklaracji.
– Należy także oczekiwać, że z następnym rokiem kolejne deklaracje będzie można składać bez użycia podpisów elektronicznych – przyznaje nasz rozmówca.
Z drugiej strony – dodaje – na pochwałę zasługuje sama idea składania głównych deklaracji PIT bez użycia podpisu elektronicznego oraz generalnie stosunkowo duża prostota obsługi całego systemu.