Najwięcej zeznań rocznych za 2010 rok przez internet złożyli podatnicy z Warszawy i Krakowa. Do wzrostu popularności e-PIT przyczyniły się zmiany w przepisach, które do złożenia zeznania nie wymagają podpisu elektronicznego
Ministerstwo Finansów przedstawiło „DGP” raport statystyczny dotyczący składania zeznań przez internet za 2010 rok. Wynika z niego, że e-PIT złożyło prawie 1,2 mln podatników (przesłano prawie 933 tys. zeznań). Różnica między liczbą złożonych formularzy a liczbą podatników wynika z tego, że prawie 250 tys. zeznań bez e-podpisu złożyli małżonkowie. Resort policzył, że jedno wspólne zeznanie zostało złożone przez dwóch podatników.

Formularze elektroniczne