Darowizny przekazane na cele kultu religijnego to środki darowane dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.
W rocznym zeznaniu podatkowym podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego. Ulgę można odliczać w ramach limitu 6 proc., który dotyczy także darowizn na działalność społecznie użyteczną organizacji non profit oraz darowizny krwi. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19360/10) odniosło się do stwierdzenia, że zwrot „cele kultu religijnego” jest niedookreślony, co w praktyce skutkuje wykorzystywaniem ulgi do ukrywania części dochodów.
W opinii MF brak definicji tego pojęcia nie oznacza, że jest ono niezrozumiałe. Tam, gdzie znaczenie danego wyrażenia nie odbiega od jego językowego lub potocznego rozumienia, nie ma potrzeby wprowadzania legalnej definicji. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu określenie „darowizny przekazane na cele kultu religijnego” należy rozumieć jako środki darowane dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Potwierdza to zarówno pismo MF z 31 października 1995 r. (nr PO 2/11-01573/95), adresowane do wszystkich izb i urzędów skarbowych, jak i wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 845/05).