Informację o zwolnieniu trzeba przekazać do 15 stycznia. Jednak jest to sobota i termin ten przesuwa się na 17 stycznia. Najpóźniej w poniedziałek trzeba więc złożyć zawiadomienie o zwolnieniu.

Dominika Łach, specjalista w Grant Thornton Frąckowiak, przypomina, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) wartość sprzedaży opodatkowanej, po której przekroczeniu podatnik traci prawo do korzystania ze zwolnienia, wynosi 150 tys. zł. Dotychczas ze zwolnienia mogli korzystać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 100 tys. zł. Nie należy jednak zapominać o przepisach przejściowych wynikających z ustawy nowelizującej.

– Podatnicy rozpoczynający w 2010 r. wykonywanie czynności podlegających VAT, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, przekroczyła 100 tys. zł i nie przekroczyła 150 tys. zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. – dodaje Dominika Łach.

Jednocześnie dodaje, że oznacza to, iż podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie 2010 r. i w związku z tym prowadzili działalność tylko przez część roku, są zobowiązani obliczyć te limity proporcjonalnie do okresów, w których ta działalność była prowadzona. W stosunku do tych podmiotów zastosowanie będzie miał bowiem limit odpowiednio zmniejszony o 1/12 limitu za każdy miesiąc, w którym działalność gospodarcza nie była jeszcze prowadzona.

– Przepisy przejściowe umożliwiają podatnikom, którzy przekroczyli w 2010 r. limit obrotu (100 tys. zł), ale nie przekroczyli nowego, podwyższonego limitu określonego na rok 2011 (150 tys. zł), dalsze korzystanie z tego zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego – stwierdza Dominika Łach.

Gdyby takiej regulacji nie było, podatnicy, którzy w 2010 r. przekroczyli 100 tys. zł obrotu ze sprzedaży, utraciliby prawo do korzystania ze zwolnienia.