Opublikowana w Dzienniku Ustaw 18 grudnia 2009 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła podwyższenie limitu obrotu do 150 tys. zł, który zwalnia z podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 100 tys. zł.

Ustawa przewidziała stopniowe podwyższanie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług: w 2010 r. limit obrotu wyniósł 100 tys. zł, a w roku 2011 limit osiągnął wartość docelową, tj. 150 tys. zł.

Docelowy limit

Od 1 stycznia 2011 r. wzrosła kwota limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług ze 100 tys. zł do 150 tys. zł. Oznacza to, że w 2011 roku ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług mogą korzystać podatnicy, którzy nie przekroczyli w 2010 r. kwoty limitu obrotu w wysokości 150 tys. zł lub jej proporcji w przypadku podatników, którzy rozpoczęli w trakcie roku 2010 wykonywanie czynności opodatkowanych.

Przepisy umożliwiają również objęcie zwolnieniem w 2011 roku tych podatników, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 tys. zł, lecz nie przekroczyła 150 tys. zł.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba zawiadomić urząd o zwolnieniu z VAT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie limity dają prawo do korzystania ze zwolnienia VAT
- Czy po odwieszeniu działalności można korzystać ze zwolnienia
- Jak wyliczyć limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT