Ojciec podatniczki ma w swoim mieszkaniu zainstalowany internet. Faktury za sieć przychodzą na jego nazwisko. Jednak aby odciążyć ojca, podatniczka z własnego konta opłaca wydatki internetowe, wpisując w tytule przelewu dane ojca oraz numer faktury. – Czy w takim przypadku ja albo mój tata skorzystamy z ulgi internetowej w zeznaniu PIT za 2010 rok – pyta pani Alicja z Wrocławia. O przypomnienie zasad korzystania z ulgi internetowej poprosiliśmy Izbę Skarbową w Łodzi. Z kolei o rozwiązanie problemu naszej czytelniczki Tomasza Piekielnika z kancelarii Piekielnik i Partnerzy we Wrocławiu.
IZBA SKARBOWA W ŁODZI WYJAŚNIŁA „DGP”
Każdy, kto płaci za używanie internetu, składając zeznanie podatkowe od osiągniętego w 2010 roku dochodu, może dokonać odliczenia ulgi internetowej.