Wydatki, które można odliczyć od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są wyszczególnione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Wśród nich znajdują się te najpopularniejsze wśród podatników, czyli remont mieszkania lub domu, a także kupno sprzętu rehabilitacyjnego.

Przepisy przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Ustawodawca nie określa, jakie dokładnie wydatki podlegają odliczeniu. Pojęcie „adaptacja” oznacza przystosowanie do innego użytku, przeróbkę w celu nadania innego charakteru. Adaptacja mieszkania lub budynku oznacza zatem przeróbkę mającą nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku.

Natomiast wyposażenie mieszkania/budynku to nadanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe.

Aby wydatki na remont pomniejszyły dochód, zakres prac adaptacyjnych bądź prac związanych z wyposażeniem lokalu/budynku musi być przeprowadzony stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika i musi być związany z rodzajem niepełnosprawności. Przeprowadzone prace adaptacyjne mają ułatwiać osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w danym budynku lub lokalu mieszkalnym, a nie zapewniać lepszy komfort mieszkania.

Trzeba podkreślić, że ulga przysługująca osobie niepełnosprawnej nie jest ulgą remontowo-modernizacyjną, tak więc w jej ramach nie można dokonać odliczeń wydatków, które są tylko i wyłącznie wydatkami mającymi na celu przywrócić lub poprawić wygląd (standard) mieszkania i które to wydatki są ponoszone przez każdego posiadacza (użytkownika) lokalu bez względu na to, czy jest osobą niepełnosprawną, czy też nią nie jest.

Pewne warunki musi też spełniać sprzęt rehabilitacyjny, jeśli jego koszt podatnik chce ująć w PIT. Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się m.in. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.

Odliczenia limitowane

Niektóre wydatki rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu tylko w granicach ustawowego limitu, który wynosi 2280 zł rocznie. Limit w ramach ulgi rehabilitacyjnej dotyczy wydatków poniesionych na opłacenie przewodnika, psa przewodnika oraz dojazdy samochodem osobowym na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.