W ramach ulgi rehabilitacyjnej najczęściej odliczane są wydatki na remont mieszkania lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Wydatki, które można odliczyć od dochodu, w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są wyszczególnione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Wśród nich znajdują się te najpopularniejsze wśród podatników, czyli remont mieszkania lub domu, a także kupno sprzętu rehabilitacyjnego.
Przepisy przewidują, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.