Podatnik, który będzie korzystał z ulgi internetowej, musi mieć fakturę za sieć i dowód zapłaty
Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r., zmianie uległy m.in. zasady korzystania z ulgi internetowej. Znowelizowane przepisy rozszerzyły możliwość korzystania z ulgi na użytkowników internetu mobilnego oraz klientów kawiarni internetowych. Istotnej zmianie uległy także zasady związane z wymogami dokumentacyjnymi niezbędnymi do skorzystania z ulgi. W tym zakresie zniknie obligatoryjny obowiązek dokumentowania wydatków wyłącznie fakturami VAT. Nowe regulacje wskazują na konieczność legitymowania się dokumentami stwierdzającymi poniesienie wydatków na internet, zawierającymi w szczególności: dane identyfikujące nabywcę i sprzedawcę usługi, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Wymogi te będzie zasadniczo spełniać np. potwierdzenie dokonania przelewu bankowego na rzecz dostawcy internetu czy też rachunek wystawiony przez dostawcę korzystającego ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W przypadku korzystania z kawiarenek internetowych konieczne będzie uzyskanie od sprzedawcy faktury lub rachunku, bowiem sam paragon fiskalny nie zawiera danych nabywcy wymaganych dla skorzystania z ulgi.
Nowe zasady znajdą zastosowanie dopiero do rozliczenia za 2011 r. Za 2010 r. rozliczenie ulgi będzie się odbywać na dotychczasowych zasadach. Do skorzystania z ulgi w zeznaniu za 2010 r. konieczne będzie posiadanie faktur VAT. W związku z tym, że prawo do ulgi internetowej jest uzależnione m.in. od spełnienia warunku rzeczywistego poniesienia przez podatnika wydatków na ten cel, w praktyce organ podatkowy będzie miał prawo weryfikować fakt dokonania płatności. W tym zakresie podatnik może się oczywiście posłużyć wszelkim dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.