Możliwość obniżenia dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji o stratę z lat poprzednich przysługuje wyłącznie temu podatnikowi, który dochód ten uzyskał.
Małżonkowie w ubiegłym roku uzyskiwali przychody ze sprzedaży akcji, przy czym żona zakończyła rok z zyskiem, a mąż ze stratą. W takiej sytuacji podatnik nie może swojej straty uwzględnić przy rozliczaniu zysku przez żonę.
Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty.