Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przechowywać faktury w dowolny sposób, pod warunkiem zapewnienia ich autentyczności oraz integralności treści.
Od nowego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2010 r. wprowadzające zmiany do rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244, poz. 1627). Wynika z niego, że podatnicy przesyłający faktury do akceptacji w formie elektronicznej nie będą musieli podpisywać ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub stosować zasad wymiany danych elektronicznych (EDI).
Wyjaśnijmy, że zgodnie z par. 6 ust. 1 tego rozporządzenia nabywcy towarów i usług od podatnika czynnego VAT mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako fakturaVAT, jeśli nabywca towarów lub usług spełni określone w przepisach wymogi, m.in. podpisze umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów.