Zasady opodatkowania Przed dokonaniem wyboru formy opodatkowania w przyszłym roku warto przeanalizować wszystkie możliwości w tym zakresie, tak by była ona optymalna dla prowadzonej działalności. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy działalność rozpoczynają, ale również tych, którzy już działają, a chcą zmienić formę dotychczas opłacanego podatku.
Dziś podstawową formą opodatkowania jest skala PIT ze stawkami 18 i 32 proc. Nie jest to jednak jedyna dostępna dla podatników forma opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Można także zdecydować się na 19-proc. podatek liniowy. Jednak ze względu na liczne ograniczenia jest on opłacalny dopiero przy dochodach powyżej 90 tys. zł, czyli nieco powyżej progu dochodowego dla pierwszego przedziału skali PIT. Dla niektórych podatników uzyskujących przychody na określonym poziomie lub wykonujących określone rodzaje działalności (np. w zakresie rzemiosła) dostępne są także zryczałtowane formy opodatkowana PIT, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form opodatkowania ma oczywiście swoje zalety, ale ma też wady. Przed dokonaniem wyboru, w jaki sposób zamierzamy płacić podatek w 2011 roku, warto je przeanalizować, tak by dokonany w tym zakresie wybór był najbardziej optymalny z punktu widzenia naszej, bardzo konkretnej działalności. Dotyczy to przy tym nie tylko osób, które działalność dopiero rozpoczynają, ale także tych, które działalność te kontynuują. Również one mogą zmienić formę, w której opłacany jest podatek dochodowy.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Konieczności napisania oświadczenia

Zgłoszenia najmu

Zasad ogólnych

Ryczałtu ewidencjonowanego

Karty podatkowej

Liniowej stawki PIT

Opodatkowania najmu

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaką wybrać formę opodatkowania na 2011 rok.

.