Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jaki sposób opodatkowania może wybrać podatnik świadczący usługi doradcze. W analizowanej przez izbę sprawie przedmiotem działalności spółki jest m.in. świadczenie usług doradztwa gospodarczego w zakresie projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Według stołecznej izby możliwości wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym pozbawieni zostali podatnicy, którzy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał lub wykonuje na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W naszej sprawie taka sytuacja nie wystąpiła. Zatem przychody ze świadczenia usług doradczych należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane na zasadach liniowego PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2011 r. (nr IPPB1/415-953/10-2/EC).