Podwyżki składek ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej (OC) omijają jak na razie doradców podatkowych. Mimo zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, na mocy których doradcy otrzymali nowe uprawnienia, składka na przyszły rok pozostała bez zmian i w przypadku minimalnej sumy gwarancyjnej (60 tys. zł) wynosi 520 zł (płatna w dwóch równych ratach półrocznych). Jeśli jednak doradca kontynuuje ubezpieczenie, a nie wyrządził szkód, będzie korzystał z rabatu wynoszącego 5 proc. za każdy rok bezszkodowej działalności (jednak nie więcej niż 15 proc.).

Większy zakres

W tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. W znowelizowanym od 7 sierpnia 2010 r. art. 2 ust. 1 ustawy rozszerzono czynności doradztwa podatkowego o sprawy celne i egzekucyjne oraz uznano prawo doradców podatkowych do występowania przy tych czynnościach w charakterze pełnomocników przed organami i sądami administracyjnymi.

– Poszerzony katalog czynności doradztwa podatkowego powinien być również uwzględniony w umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, gdyż niezmieniony pozostał art. 44 ust. 1 ustawy – stwierdza Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy.

Jego zdaniem może to niektórych ubezpieczycieli (doradcy nie mają obowiązku korzystania z ubezpieczenia w ramach umowy generalnej – red.) skłaniać do podniesienia składki, ale oceniając ten segment rynku ubezpieczeniowego w kontekście tzw. umowy generalnej, nie należy się spodziewać znaczącego wzrostu składki.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, określona w rozporządzeniu ministra finansów z 4 grudnia 2003 r. na poziomie 10 tys. euro (60 tys. zł) nie została podwyższona.

– Nowelizacja ustawy nie spowodowała też zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę zawartych w rozdziale 7 ustawy o doradztwie podatkowym, więc zasady te nie zmienią się  w 2011 roku – dodaje Marek Kwietko-Bębnowski.

Możliwe zmiany

Zbigniew Maciej, Szymik, doradca podatkowy, wyjaśnia też, że w tym roku Krajowa Rada Doradców Podatkowych nie podpisywała żadnego aneksu do umowy generalnej dotyczącej ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Jak dodaje, w przyszłym roku zespół ds. umów generalnych będzie ponownie analizował warunki umowy i być może podjęte zostaną negocjacje z ubezpieczycielem. Zawieranie umów w ramach umowy generalnej oraz zgłaszanie szkód odbywa się poprzez serwis internetowy.

– Umowę można zawrzeć, nie wstając z za biurka w ciągu kilku minut – wyjaśnia Zbigniew Maciej Szymik. Dodaje, że od tego roku w ten sam sposób można zgłosić szkodę. Do serwisu logujemy się poprzez stronę Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jeśli dojdzie do negocjacji, to do umowy generalnej może przykładowo zostać wprowadzony zapis rozszerzający zakres ubezpieczenia o sprawy celne i egzekucji administracyjnej. Niewykluczone, że dojdzie więc do zwiększenia składki ubezpieczenia.

Przypomnijmy, że za brak ubezpieczenia OC doradca podatkowy ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną (przed nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym był skreślany z listy doradców).

Ważne!

Doradcy podatkowi w ramach umowy generalnej mogą korzystać z ubezpieczenia: podstawowego, dodatkowego, nadwyżkowego, uzupełniającego, karnego skarbowego

60 tys. zł wynosi minimalna suma gwarancyjna w ramach umowy generalnej