Wiele osób, które chciały nabyć prawo do ulgi odsetkowej (odliczania od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego), podpisywało pod koniec 2006 roku umowy kredytowe na sfinansowanie niewybudowanych jeszcze mieszkań. Po raz pierwszy można jednak odliczyć odsetki za rok zakończenia inwestycji. W przypadku zakupu nowych mieszkań od deweloperów moment zakończenia inwestycji jest ściśle związany z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

Jak wyjaśnia Łukasz Karwacki, starszy konsultant w PwC, dokonanie odbioru technicznego w roku 2010, w sytuacji gdy zawarcie umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu nastąpi w roku 2011, nie stanowi wystarczającej przesłanki do skorzystania z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym za 2010 rok. Pierwsze odliczenie ulgi odsetkowej nastąpi w tym przypadku dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2011. Oczywiście zakładając, że w roku 2011 zostanie podpisana stosowna umowa.

Niemniej jednak odsetki od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, zapłacone w latach poprzedzających rok pierwszego skorzystania z ulgi, będą mogły zostać odliczone w zeznaniu, w którym podatnik po raz pierwszy skorzysta z ulgi odsetkowej.

– W konsekwencji podatnik, który dokonał odbioru technicznego lokalu w roku 2010, a umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu podpisze w roku 2011, nie straci na tej operacji finansowo – mówi Łukasz Karwacki.

Przypomnijmy, że obecnie nie można już nabyć prawa do ulgi. Z odliczenia mogą korzystać tylko ci, którzy zaciągnęli kredyty i pożyczki w latach 2002 – 2006.

264 810 zł wynosi limit ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2010 rok