Podatnik, który dobrowolnie złoży korektę i wpłaci zaległość, ma prawo do obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Ile wynoszą odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

Od zaległości podatkowej, czyli podatku (a także zaliczki) niezapłaconego w terminie płatności naliczane są odsetki za zwłokę. Stawki odsetek za zwłokę są dwie: podstawowa i obniżona. Od 9 listopada zmieniły się zasady ustalania stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Dalej wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ale wskaźnik ten podwyższa się o 2 proc. Zatem podstawowa stawka wynosi obecnie 12 proc. (10 proc. + 2 proc.). Wprowadzono też dolny próg stawki odsetek, który wynosi 8 proc.