Na podstawie obwieszczenia ministra finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2011 roku wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia odliczeń od podstawy obliczenia podatku z tytułu wydatków na inwestycje mające na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nie może przekroczyć 325 990 zł (będzie wkrótce opublikowane w Monitorze Polskim).

Ulga podatkowa polega na możliwości odliczenia od dochodu zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. W przypadku kredytów zaciągniętych na kwotę wyższą niż obowiązujący limit podatnik może odliczyć odsetki przypadające proporcjonalnie na tą część kredytu, która zawiera się w limicie ulgi. Ulga ta dotyczy podatników, którym w latach 2002 – 2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na cele mieszkaniowe (np. budowa domu) przed 1 stycznia 2007 r.

Z ulgi można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za rok, w którym zakończono inwestycję. Jeśli więc podatnik zakończy własną inwestycję mieszkaniową w 2011 roku, to w rozliczeniu podatkowym za ten rok odsetki możliwe do odliczenia będzie odnosił do limitu 325 990 zł. W 2010 rok wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia nie może przekroczyć 264 810 zł. Ulgę odsetkową rozlicza na formularzu PIT/D stanowiącym załącznik do rocznego zeznania podatkowego.

Warunki skorzystania z ulgi odsetkowej określał art. 26b ust. 1 ustawy o PIT, który obowiązywał przed 1 stycznia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).