Mąż i żona, którzy będą chcieli złożyć e-PIT za 2010 rok, nie będą musieli składać specjalnego upoważnienia.
Małżonkowie nie będą musieli składać upoważnienia na piśmie do podpisywania wspólnego zeznania rocznego, co znacznie uprości procedurę przesyłania e-PIT za 2010 r. W rozliczeniu za 2009 r. procedura dla małżonków była niekorzystna, co powodowało, że małżonkowie nie byli zainteresowani elektroniczną formą rozliczeń. Jeden małżonek musiał złożyć upoważnienie, aby drugi podpisał wspólne zeznanie roczne e-PIT i przesłał je do urzędu skarbowego. Co więcej, upoważnienie należało złożyć na papierowym formularzu UPL-1. Teraz sytuacja ma się zmienić na korzyść małżonków. Podobnie jak inne osoby fizyczne małżonkowie będą mogli się wspólnie rozliczyć bez dodatkowego upoważnienia oraz bez e-podpisu.
Resort finansów liczy na zwiększenie zainteresowania wspólnym rozliczeniem przez internet. Za 2009 r. z tej możliwości skorzystało ponad 36 tys. małżeństw. Ponad 28 tys. wspólnych zeznań stanowiły formularze PIT-37, a prawie 7,5 tys. formularze PIT-36.
Wyjaśnijmy, że małżeństwa, które rozliczając się za 2009 r. złożyły formularz UPL-1, będą mogły bez dodatkowych wymogów rozliczyć się elektronicznie również za 2010 r. Jak wyjaśniał resort finansów, upoważnienie do podpisywania e-deklaracji (UPL-1) należało złożyć raz i miało ono zachować moc wiążącą w kolejnych latach.
Za 2010 r. będzie można przesłać aż 9 formularzy e-PIT bez e-podpisu. Małżonkowie będą się rozliczali na formularzach PIT-37 lub PIT-36.
36 tys. małżeństw przesłało wspólne zeznanie roczne przez internet za 2009 r.