Aby ułatwić podatnikom modyfikacje w kasach fiskalnych związane z wyższymi stawkami VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r., Ministerstwo Finansów postanowiło uelastycznić zapisywanie stawek w tych urządzeniach.

– Projekt rozporządzenia z 30 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, uwzględnia trudności, jakie mogą napotkać przedsiębiorcy w związku ze zmianą stawek VAT – ocenia Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy, starszy konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe.

Zdaniem naszej rozmówczyni, minister odchodzi od zasady sztywnego przyporządkowania stawek podatkowych do oznaczeń literowych.

Dorian Liszcz, ekspert firmy GMTR, polskiego producenta kas i drukarek fiskalnych, dodaje, że obecnie do stawek przyporządkowane są sztywno oznaczenia literowe. Do stawki podstawowej przyporządkowana była zawsze litera A.

– Zatem 1 stycznia 2011r. podatnik musiałby przerwać sprzedaż i przeprogramować stawkę. Taka zmiana wywołałaby w kasach długi cykl druku potwierdzenia zmian – ostrzega Dorian Liszcz.

W przypadku bazy np. 3 tys. towarów, wydruk potwierdzeń zmian zająłby kilka godzin. Takiej zmiany nie można wykonać wcześniej.

– Projekt dopuszcza okres przejściowy 5-miesięcznej dyspensy dla niepoprawnego występowania w kasie różnych stawek na różnych, wręcz dowolnych pozycjach – tłumaczy Dorian Liszcz.

Uważa też, że podatnik nie będzie pod presją czasu. Rozporządzenie pozostawi podatnikowi 5 miesięcy na uporządkowanie spraw związanych ze stawkami. Istotne jest również to, że niektóre stare stawki w tym ujęciu będą mogły występować równolegle z nowymi w zależności od tego, czy podatnik będzie potrzebował się nimi posługiwać, czy nie.

Rozporządzenie pozwala również na wykorzystanie w okresie dyspensy starych urządzeń z mniejszą liczbą dostępnych pozycji stawek. W takim wypadku podatnik wcześniej może zrezygnować z zaprogramowania niewykorzystywanej stawki i przeznaczyć ją np. na nową stawkę podstawową.

Zatem w projekcie uwzględniono również potencjalną konieczność ewidencjonowania obrotu po 1 stycznia 2010 r. w okresie przejściowym ze starymi stawkami VAT (np. książki, czasopisma specjalistyczne).

– Proponowane przepisy są niezbędne w związku z planowaną zmianą wysokości VAT, pozwolą bowiem na obsłużenie sprzedaży według wszystkich nowych stawek – uważa Iwona Kaczanowska.

Niestety – jak zastrzega Iwona Kaczanowska – nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie napotkają innych problemów przy ewidencjonowaniu obrotu począwszy od 1 stycznia 2011 r. Przykładowo, z praktycznego punktu widzenia zmian stawek we wszystkich kasach fiskalnych należałoby dokonać w jednej chwili o godzinie 00:00, co może skutkować wstrzymaniem sprzedaży w punktach działających całodobowo.

23 proc. od 1 stycznia będzie wynosić podstawowa stawka VAT. Przez pięć miesięcy 2011 roku stawka ta będzie przyporządkowana do litery A. Literom od B do G będą odpowiadać pozostałe stawki