Minister finansów zaktualizował warunki techniczne dla kas rejestrujących w związku z przejściowym wzrostem stawki VAT.
W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 252, poz.1694). Doprecyzowano, że przez podstawową stawkę VAT należy rozumieć stawkę 22 proc. lub inną stawkę, która obowiązuje w ustawie. W latach 2011 – 2013 podstawowa stawka będzie wynosić 23 proc. Ma to znaczenie dla oznaczeń literowych od „A” do „G” przyporządkowujących stawki podatku do nazw towarów i usług zapisywanych w pamięci kas.
Odstępstwa są dopuszczalne w starszych kasach oraz przez 5 miesięcy od daty zmiany stawek.