Sprzedaż budynku przed końcem roku lub w jego trakcie oznacza nie tylko dochód dla sprzedającego, ale również korzyści podatkowe w podatku od nieruchomości. Dotyczy to w szczególności firm, które zapłaciły podatek od nieruchomości za cały rok. Jeśli firma sprzedała budynek np. w listopadzie, to powinna domagać się stwierdzenia nadpłaty za grudzień i jej zwrot.

Obowiązki firm po sprzedaży nieruchomości określa art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Wynika z niego, że firmy mają obowiązek odpowiednio skorygować deklaracje w razie zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Przepis dotyczy więc np. sprzedaży nieruchomości.

Jak wyjaśnia dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, jeśli firma sprzeda budynek np. w listopadzie, to powinna złożyć korektę deklaracji. Obowiązek podatkowy – dodaje ekspert – wygasa z końcem miesiąca, w którym ta sprzedaż nastąpiła.

– Jeśli więc spółka zapłaciła podatek za cały rok (zasadą jest obowiązek zapłaty raty podatku co miesiąc – red.), to poza korektą deklaracji powinna również złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku – tłumaczy Mariusz Popławski.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych firma powinna złożyć korektę deklaracji oraz ewentualnie wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od sprzedaży budynku. Jak mówi jednak Mariusz Popławski, jeśli firma złoży korektę po tym terminie, nie poniesie negatywnych konsekwencji. Konsekwencje poniesie podatnik, który nie powiadomi o powstaniu obowiązku podatkowego.

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego żadne sankcje nie wchodzą w grę. Gminny organ podatkowy nie musi wydawać nawet decyzji, gdy korekta deklaracji podatkowej nie budzi wątpliwości. Po prostu zwróci podatek firmie. Jeśli jednak pojawią się wątpliwości, gminny organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję o stwierdzeniu nadpłaty, w której określa jej wysokość.