W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów resort finansów uwzględnił zmiany przepisów, które będą obowiązywały od przyszłego roku.

Zasady prowadzenia księgi podatkowej zostaną dostosowane do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008 roku. Obecnie stosuje się PKWiU z 1997 r. Według resortu zmiana ma charakter techniczny, bez merytorycznego wpływu na zakres regulacji.

Ponadto od 1 stycznia 2010 r. limit dla zwolnienia podmiotowego z VAT wzrośnie z obecnych 100 tys. zł do 150 tys. zł. W obecnym brzmieniu, w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi podatkowej, w zakresie ewidencjonowania kosztów następuje odwołanie do obowiązków podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego w VAT, gdy wartość sprzedaży przekroczy równowartość 10 tys. euro.

Nowe przepisy będą odsyłać do właściwych regulacji ustawy o VAT, określających wartość sprzedaży warunkującej zwolnienie podmiotowe z podatku od towarów i usług, bez wskazania wysokości limitu zwolnienia. W konsekwencji, w razie ewentualnych kolejnych zmian tego limitu, nie będzie konieczna zmiana objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2011 r.