Za ukryty dochód kara

W przypadku nieujawnienia dochodów podatnikowi grozi stawka sankcyjna w wysokości 75-proc. Dodatkowo – jak wyajśnia Magdalena Golińska – w przypadku uchylania się od opodatkowania podatnik naraża się również na odpowiedzialność karnoskarbową.

Również Barbara Rusinowska ostrzega, że niewykazanie przychodów z reklamy przez blogerów je uzyskujących jest traktowane jak przestępstwo lub wykroczenie skarbowe w zależności od wysokości nieujawnionej podstawy opodatkowania.

– Niewątpliwie organy podatkowe są zainteresowane kwestią wykazania i właściwego opodatkowania takich przychodów – dodaje Barbara Rusinowska.

Wielu blogerów nie jest świadomych obowiązków podatkowych lub też zwyczajnie uchyla się od zapłaty podatku. Katarzyna Gierej podkreśla, że Skarb Państwa na szarej strefie internetu traci codziennie ogromne kwoty.

– W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że fiskus zainteresuje się blogerami osiągającymi dochody z zamieszczanych na stronach internetowych reklam – argumentuje Katarzyna Gierej.

Zdaniem naszej rozmówczyni internauci muszą brać pod uwagę to, że w sytuacji, kiedy nie dopełnią obowiązku opodatkowania osiąganych dochodów, może się okazać, że będą musieli zapłacić zaległy podatek naliczony od momentu, w którym rozpoczęli ich uzyskiwanie. Dodatkowo podatnik zostanie obciążony odsetkami z tytułu zaległości podatkowych. Ponadto organy podatkowe mogą potraktować dochody z tego tytułu jako przychody z nieujawnionych źródeł, w związku z czym zastosują 75-proc. stawkę sankcyjną do osiągniętych dochodów.

Urząd skarbowy sprawdzi dochody z bloga

Zbigniew Wiliński, kierownik oddziału kontroli podatkowej i współpracy z innymi jednostkami Izby Skarbowej we Wrocławiu

Czy urzędy skarbowe interesują się przychodami uzyskiwanymi z reklam internetowych?

Problematyka dochodów z reklam zamieszczanych w internecie jest znana organom podatkowym. Rynek reklam internetowych, jak inne gałęzie handlu i usług dokonywanych za pośrednictwem sieci, przeżywa gwałtowny rozwój i według różnych badań wyniósł ponad 1,3 mld zł w 2010 roku, co jest dowodem na to, że jest to kolejny rok wzrostu. Można przypuszczać, że następne lata będą również wykazywały zwyżkę nakładów na tego typu reklamę. Jak wiadomo, reklama internetowa jest również popularna wśród użytkowników internetu, którzy chcieliby uzyskiwać z niej dochody, prowadząc strony lub serwisy odwiedzane przez osoby, które są dla reklamodawców potencjalnymi nabywcami oferowanych towarów i usług. Takim sposobem może być umieszczanie reklam na stronach z blogami.

Jak można zarabiać na blogach?

W bardzo różny sposób. Mogą to być Google Adsense, Onet Kontekst (reklamy kontekstowe), aukcje kredytowe, sprzedaż linków tekstowych, Adkontekst i inne. Bywa, że osoba, która prowadzi darmowy blog i jest on bardzo popularny, może zdecydować się na zamieszczanie reklam i uzyskiwać z tego tytułu dochody. Aby uzyskać dochody, które będą podlegać opodatkowaniu kwota zwolniona od podatku dochodowego na rok 2010 to 3091 zł), blog musi być naprawdę popularny, czyli mieć bardzo dużą liczbę odwiedzin osób, a to interesuje przede wszystkim reklamodawców. W internecie znajdują się rankingi popularności, z których widać, jak popularne są blogi, które mają najwięcej wejść na stronę i inne dane statystyczne. Można przyjąć, że na większości prowadzonych blogów, w których są zamieszczane reklamy, dochody nie powinny przekroczyć kwoty wolnej od podatku (pod warunkiem nieuzyskiwania innych dochodów). Ale są też strony, które mają kilkaset tysięcy wejść na stronę miesięcznie i jeżeli mają zamieszczane reklamy, to należy przypuszczać, że dochody takie powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych i wykazane w zeznaniu podatkowym.

Co grozi podatnikowi za nieopodatkowanie takich dochodów?

W przypadku niewykazania dochodów z reklam osoba podlega takim samym rygorom, jak każda osoba ukrywająca dochody z różnych źródeł. Zatem konsekwencjami niewykazywania dochodów z reklam będzie konieczność złożenia zeznania podatkowego lub korekty zeznania dokonanie wpłaty podatku wraz z należnymi odsetkami. Dodatkowo osoba taka naraża się na kary wynikające z kodeksu karnego skarbowego. Zatem dochody z reklam są takimi samymi dochodami jak inne źródła, które nie są objęte zwolnieniami od podatku dochodowego od osób fizycznych.