W Internecie działa około 152 mln blogów, czyli internetowych dzienników. Najpopularniejsze z nich odwiedza kilkaset tysięcy osób miesięcznie. Blogerzy zajmują się przeróżnymi tematami – od prezentowania najnowszych trendów mody przez przepisy kulinarne, nowinki techniczne po rady, jak wychowywać dzieci. Medium to zostało uznane za ważny środek komunikacji także przez przedsiębiorców, w szczególności w zakresie promocji i reklamy. A dla samych blogerów stało się również jednym ze sposobów uzyskiwania dochodów.

Fiskus coraz częściej i skuteczniej kontroluje to, co się dzieje w Internecie, a blog i zdjęcia na nim prezentowane mogą stanowić doskonałe dowody w postępowaniu ustalającym wysokość zatajanych dochodów.

Rozliczenie firmy

To, w jaki sposób należy opodatkować zyski z prowadzenia internetowego dziennika, zależy od rozmiarów prowadzonej działalności.

Jeśli podatnik osiąga przychody z tytułu prowadzenia internetowego dziennika sporadycznie, blog prowadzony jest hobbistycznie, niezawodowo, to należy uznać, że nie ma to znamion działalności gospodarczej.

– Natomiast jeśli blog z założenia miał prowadzić do osiągnięcia przychodów i posiadacz strony w internecie oferuje płatne usługi, np. reklamę, opinie, pozycjonowanie produktów i usług lub inne świadczenia, to może być to postrzegane jako prowadzenie działalności gospodarczej – zauważa Grzegorz Ogórek, starszy konsultant w PwC.

Zgodnie z ustawą o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) działalność gospodarcza jest definiowana jako działalność zarobkowa, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Grzegorz Sprawka, menedżer w kancelarii Palinka, Domański, Zakrzewski, tłumaczy, że nie jest istotne, czy bloger zarejestrował działalność.

Osoby zarabiają na reklamach umieszczonych na swojej stronie internetowej, świadczą usługi reklamowe, otrzymują darowizny od sklepów internetowych, a niekiedy podpisują umowy z firmami, których produkty będą prezentować i zachwalać na blogu. W takich przypadkach prowadzą oni działalność gospodarczą.

– Każdy przypadek należy oceniać w sposób indywidualny, na podstawie wszystkich okoliczności, przy czym nie sposób jest wskazać jednolitych kryteriów, które mają zastosowanie do konkretnej osoby – podkreśla Grzegorz Sprawka.

Uznanie, że prowadzenie internetowego dziennika jest działalnością, ma swoje plusy. W takim przypadku bloger może być opodatkowany na zasadach ogólnych, stawką liniową lub ryczałtem.

Tomasz Gałka, doradca podatkowy w kancelarii Olesiński i Wspólnicy, radzi, aby zarejestrować działalność gospodarczą i wybrać opodatkowanie liniowe. Będzie to korzystne dla osób, które uzyskują dodatkowy dochód z prowadzonego bloga, gdyż nie będą musiały doliczać go do zysków opodatkowanych wg. skali.

Trzeba pamiętać, że jeśli zaległość zostanie określona przez organy podatkowe w wyniku kontroli i postępowania podatkowego, PIT będzie płacony według skali podatkowej i powiększony o ewentualne odsetki. W przypadku gdy podatnik wybierze opodatkowanie liniowe, to od dochodu podatek ustalony zostanie według stawki 19-proc. (niezależnie od wysokości dochodu, przy czym w tym przypadku nie występuje kwota wolna od podatku). Wybierając tę metodę, przedsiębiorca obowiązany jest do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnym oświadczeniem o wyborze tego sposobu opodatkowania.

– Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć, składając jednocześnie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – przypomina Mateusz Machalski, konsultant w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Należy zaznaczyć, że obie formy opodatkowania wymagają prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na PIT oraz rozliczenia przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L.

– Niestety działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług reklamowych nie może być opodatkowana ryczałtem – ostrzega Grzegorz Sprawka.

Wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e (i poz. 34 załącznika nr 2) ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).