Bloger, który prezentuje stroje w internecie, a następnie sprzedaje ubrania na aukcjach internetowych, prowadzi opodatkowaną firmę.
Młode dziewczyny zarabiają na prowadzeniu modowego bloga. Najpopularniejsze strony internetowe, które odwiedza kilkaset osób dziennie, stanowią źródło zysków dla ich autorek. Jednak niewiele z blogerek wie, że działalność, którą prowadzą, podlega opodatkowaniu.
– Na stronie internetowej umieszczam swoje zdjęcia w różnych strojach. Część ubrań kupuję sama, a część dostaję od internetowych sklepów. Ubrania te sprzedaję później na aukcjach internetowych. Dodatkowo zyski czerpię z reklam sklepów umieszczanych na stronie – tłumaczy Paulina Kowalska, autorka jednego z popularnych blogów.
Anna Skibińska, starszy asystent w MDDP, tłumaczy, że sprzedaż ubrań w opisany przez blogerkę sposób należy uznać za prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to działanie dokonywane przez podatnika w celu zarobkowym, w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.
Jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w danym roku podatkowym 150 tys. zł, blogerka skorzysta ze zwolnienia z VAT. Jednak uzyskiwane ze sprzedaży dochody będą podlegały opodatkowaniu PIT. Przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegają, co do zasady, opodatkowaniu według skali podatkowej. Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą są zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za dany rok podatkowy.
Bez znaczenia pozostaje to, czy sprzedawane są ubrania, które blogerka włożyła raz do zdjęcia, czy są to ubrania, które mamy dłużej niż pół roku (sprzedaż rzeczy poza firmą, jeśli są naszą własnością ponad pół roku jest zwolniona z PIT).
– Udostępnienie powierzchni reklamowej na stronie internetowej, jeżeli jest dokonywane przez osoby fizyczne, uznawane jest za przychód z innych źródeł – tłumaczy Anna Skibińska.
Blogerki otrzymują wynagrodzenie za umieszczenie logo sklepów, w których dokonują zakupów w związku z prowadzoną działalnością. Nie można zatem wykluczyć uznania przez organy podatkowe, że przychody uzyskane z tej aktywności stanowią dodatkowe źródło przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Warto dodać, że prowadzenie zarobkowo każdego bloga będzie wiązało się z koniecznością rozliczenia z fiskusem i zapłatą podatku.