Jeżeli zagraniczne dochody dziecka przekroczą limit ustawowy, rodzic traci ulgę prorodzinną bez względu na sposób rozliczeń.
Niezależnie od tego, w jakim kraju dziecko zarobkowało, uzyskany przez nie dochód wliczany jest do limitu 3089 zł, którego przekroczenie pozbawia rodzica ulgi prorodzinnej. Także dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce w wyniku zastosowania metody wyłączenia z progresją wyłącza ulgę, jeżeli przekroczył dozwolony próg.
Mechanizm ten działa od 2009 r., kiedy to zmieniły się zasady obliczania limitu. Jednak wielu podatników, a nawet niektóre organy podatkowe, wciąż jest przekonanych, że zagraniczny dochód, zwolniony z podatku w Polsce nie wpływa na ulgę. Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 15 września 2010 r. (nr IBPBII/1/415-604/10/ASz). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „DGP” poinformowało, że jest to przypadek jednostkowy i nie widzi powodów do wydawania interpretacji ogólnej. Przypomniało również, że może zmienić nieprawidłową interpretację z urzędu.
Ulga prorodzinna w nowym wydaniu miała nie budzić już żadnych wątpliwości. Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, z obowiązujących przypisów wynika, że jeśli dochód uzyskany przez dziecko podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, to trzeba go wziąć pod uwagę przy sprawdzaniu prawa do ulgi. Jeżeli nie podlega opodatkowaniu według skali, to niezależnie od jego wysokości nie jest brany po uwagę, chyba że dziecko osiąga dochody z kapitałów pieniężnych lub prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub zryczałtowanym. Te zasady powinny być również stosowane do przypadków, kiedy dziecko pracuje za granicą.
– Dochody z pracy za zagranicą podlegają w Polsce opodatkowaniu zgodnie z zasadami z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – podkreśla Anna Misiak.
Jeśli umowa przewiduje metodę wyłączenia z progresją dochód taki nie podlega w Polsce opodatkowaniu, a może mieć wpływ na stawkę podatkową stosowaną do opodatkowania dochodu uzyskanego w Polsce.
– Co więcej, jeśli podatnik, który w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów w danym roku podatkowym, a ma jedynie dochody z zagranicy, nie jest zobowiązany składać zeznania w Polsce, a więc jego dochód również nie podlega opodatkowaniu według skali PIT – wylicza Anna Misiak.
Zdaniem naszej rozmówczyni stanowisko, że taki dochód wpływa na prawo do ulgi, należy uznać za nietrafione. Samo uregulowanie sposobu rozliczania w przypadku osiągania dochodów zagranicznych w art. 27 ustawy o PIT – skala podatkowa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) nie powinno przesądzać o tym, że dochód wyłączony w Polsce z opodatkowania jest jednak brany pod uwagę przy uldze prorodzinnej.
Potwierdził to stanowisko dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
1112,04 zł wynosi kwota ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za cały 2010 rok