Inwestor, który w zeszłym roku osiągnął zyski z zagranicznych giełd, musi w zeznaniu rocznym PIT 2010 wykazać dochód zagraniczny przeliczony na złote polskie.
Dochody z tytułu transakcji zagranicznych podlegają opodatkowaniu 19-proc. na takich samych zasadach jak dochody uzyskane z polskiej giełdy.
Przepis art. 30b ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) określa, że opodatkowaniu podlega dochód z papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych bez względu na miejsce ich uzyskania.