Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się od przedsiębiorców zaległych składek na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami. Chodzi o firmy, które zawiesiły swoją działalność przed 20 września 2008 r. Przedsiębiorcy uważają, że urzędnicy wprowadzili ich w błąd, pozwalając na nieopłacanie składek.

A jak jest z płaceniem podatków w czasie zawieszenia firmy? Jakub Rychlik, doradca podatkowy, odpowiada, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w związku z czym, co do zasady, nie rozlicza podatków, tj. nie składa deklaracji VAT, nie wpłaca zaliczek na podatki dochodowe. Jednak dokonanie czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, której nie uznaje się za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, spowoduje obowiązek rozliczenia podatku.

– Tak będzie np. w przypadku odsetek od środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym w PIT lub CIT, czy też dostawy towarów na cele nie- związane z prowadzonym przedsiębiorstwem w podatku od towarów i usług – ostrzega Jakub Rychlik.

Zdaniem naszego eksperta, mimo że przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia, to może ponosić w tym czasie wydatki z nią związane. Zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT, czy też odliczenie VAT uzależnione jest od istnienia związku z przychodami i odpowiednio z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które wystąpią dopiero po wznowieniu działalności gospodarczej.

Ważne – jak podpowiada podatnikom Jakub Rychlik – by nie zapomnieć o obowiązku prowadzenia rachunkowości dla celów podatkowych, a także, że zawieszenie działalności gospodarczej nie wyklucza przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, jak też postępowania podatkowego przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej.

24 miesiące to maksymalny okres, na jaki można zawiesić działalność gospodarczą