Podatnicy, którzy planują w PIT za 2010 rok odliczyć od dochodu wydatki na internet, powinni sprawdzić, czy mają faktury potwierdzające poniesienie wydatków na ten cel. Dochód można pomniejszyć maksymalnie o 760 zł.

Czy ważne jest miejsce zamieszkania

Podatnik mieszka na stałe w Wrocławiu. Tu też składa roczny PIT. Jest jednak zameldowany w Warszawie. W obu miejscach opłaca wydatki na internet. Czy przy ich odliczaniu od dochodu ważne jest miejsce zamieszkania?