Gospodarstwa pomocnicze gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych likwidują kierownicy tych jednostek.

1 Sprawdź, czy masz uprawnienia do wnioskowania o likwidację

Zasady likwidacji gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych zostały określone w art. 87 i 89 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn.zm.). Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy, gospodarstwo pomocnicze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej jednostki budżetowej likwiduje kierownik jednostki budżetowej, przy której gospodarstwo zostało utworzone.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zlikwidować gospodarstwo pomocnicze.W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:2 Uzyskaj opinię samorządu dotyczącą rozpoczęcia i zakończenia likwidacji3 Zdecyduj o zatrudnieniu pracowników zlikwidowanego podmiotu4 Przejmij majątek na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego