DO PODPISU PREZYDENTA

O kolejnych preferencjach podatkowych dla szpitali i sanatoriów zdecydował ostatnio Sejm. Zmiana korzystna dla tych placówek będzie jednak niekorzystna dla gmin i miast, na których terenie znajdują się szpitale i sanatoria. Do ich kasy trafi bowiem mniej podatku. Oznacza to, że posłowie kolejny raz pozbawiają gminy dochodów, nie rekompensując ich ani nie zmniejszając zadań, które gminy muszą wykonywać.

Rozszerzenie preferencji

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r. Jak tłumaczy Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, nowelizacja rozszerzy zakres stosowania preferencyjnej, czyli obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla zakładów opieki zdrowotnej.

W obowiązującym stanie prawnym niższą stawką podatku objęte są budynki lub ich części zajęte bezpośrednio na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem posłów niższą stawką podatku objęte jest zaledwie 12 proc. powierzchni sanatoriów.

Wyższą stawką opodatkowane są natomiast pomieszczenia bazy noclegowej pacjentów, stołówki, kuchnie i recepcje. Od nowego roku również te pomieszczenia mają korzystać z preferencji w podatku od nieruchomości. Jak twierdzą autorzy projektu nowelizacji, trudno bowiem oddzielić salę operacyjną od pomieszczeń pomocniczych.

Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, znowelizowany art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit.d) przewiduje preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla wszystkich pomieszczeń budynku zakładu opieki zdrowotnej związanych z prowadzoną przez ten zakład działalnością w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

A zatem – dodaje – obniżoną stawką będą objęte również pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne nieprzeznaczone bezpośrednio na udzielanie świadczeń zdrowotnych, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.

Maksymalna stawka podatku od tych pomieszczeń ma wynieść 4,27 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej.

Mniejsze wpływy gmin

Szerszy zakres stosowania niższej stawki podatku od nieruchomości dla pomieszczeń związanych, a nie zajętych, z prowadzoną działalnością gospodarczą z całą pewnością spowoduje obniżenie wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

– Wydaje się, że zmniejszenie dochodów jednostek samorządowych najbardziej dotknie gminy uzdrowiskowe, jednak ocena skutków finansowych jest w tej chwili trudna do oszacowania – przyznaje Małgorzata Boguszewska.

Innego zdania jest Ministerstwo Finansów. Resort zwraca uwagę, że gminy uzdrowiskowe otrzymują rekompensaty w postaci możliwości wprowadzenia tzw. opłaty uzdrowiskowej.

40 mln zł wynoszą roczne wpływy gmin z opłaty uzdrowiskowej