W „DGP” z 28 października informowaliśmy, że za podwyżkę stawek VAT na tygodniki i miesięczniki zapłacą sprzedawcy prasy. Gazeta, która zostanie wprowadzona do sprzedaży jeszcze w 2010 roku, będzie objęta 7-proc. VAT. Ale od 1 stycznia przyszłego roku sprzedawcy lub dystrybutorzy będą zobowiązani stosować stawkę 8-proc. Koszt różnicy 1 proc. podatku będą musieli sfinansować właśnie sprzedawcy lub dystrybutorzy.

Okresy przejściowe na wdrożenie wyższego VAT resort wprowadzi tylko dla książek i czasopism specjalistycznych. Książki będą opodatkowane 0-proc. VAT do końca kwietnia 2011 roku, a czasopisma specjalistyczne do końca lutego 2011 roku.

Ministerstwo wyjaśniło, że w 2011 roku stawką VAT w wysokości 8 proc. będzie opodatkowana sprzedaż gazet, magazynów i czasopism (oznaczonych symbolami ISSN stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów, wytwarzanych metodami poligraficznymi, z wyłączeniem wydawnictw, w których nie mniej niż 67 proc. powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe).

Resort finansów podkreślił, że nie przewiduje wprowadzenia przepisów przejściowych regulujących sprzedaż tego rodzaju towarów, więc ich sprzedaż od 1 stycznia 2011 r. opodatkowana będzie stawką VAT w wysokości 8 proc. Ministerstwo nie widzi podstaw do wycofywania tych towarów ze sprzedaży w związku ze zmianą stawki podatku.

– Podatnik, kalkulując cenę tego rodzaju towaru i mając rozeznanie dotyczące liczby egzemplarzy sprzedawanych w starym i nowym roku, może w tej kalkulacji uwzględnić zmianę stawki podatku – radzi sprzedawcom MF.

Zaznacza też, że stawka podatku dla tych towarów rośnie jedynie o 1 punkt procentowy. W przypadku książek i czasopism specjalistycznych stawka VAT wzrasta aż o 5 punktów procentowych.