Już 1 stycznia 2011 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o VAT dotyczące m.in. stawki podatku właściwej dla dostawy książek. Zbigniew Liptak, starszy menedżer w Ernst & Young, podkreśla, że o ile w końcówce procesu legislacyjnego nie wystąpią w tym zakresie zmiany, to stawka w wysokości 5 proc. będzie miała zastosowanie nie tylko do tradycyjnych książek drukowanych, ale także do tych wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach (o ile będą oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN).

– Jednak nie wszystkie książki zostaną objęte obniżoną stawką podatku – stawka podstawowa (od nowego roku na poziomie 23 proc.) zostanie utrzymana w stosunku do e-wydawnictw, które nabywca będzie np. pobierał z internetu lub inaczej przeglądał online – ostrzega Zbigniew Liptak.

Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young, dodaje, że zważywszy na substytucyjność książek i e-wydawnictw, trudno z takim rozróżnieniem się zgadzać.

Zarówno przy czytaniu papierowych książek, jak i tych elektronicznych chodzi zasadniczo przecież o to samo (od celów edukacyjnych przez kulturowe, informacyjne, rozrywkowe itd.).

– Pomimo tych racji w stosunku do e-książek pobieranych z internetu lub inaczej dostępnych online trudno jednak szukać prawnych przesłanek zastosowania preferencji w postaci obniżonej stawki VAT – oceniają nasi rozmówcy z Ernst & Young.

Stwierdzają również, że przepisy umożliwiają stosowanie preferencji jedynie w odniesieniu do książek występujących na nośnikach fizycznych (drukowanych, zapisach na płycie CD-ROM itp.), a niebędących w istocie przedmiotem usługi elektronicznej.

Przepisy przejściowe od 1 stycznia 2011 r.

Ministerstwo Finansów planuje utrzymać do:

● 30 kwietnia 2011 r. stawki 0-proc. VAT dla dostaw książek drukowanych i broszur (PKWiU ex 58.11.1), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, oraz

● 28 lutego 2011 r. stawki 0-proc. VAT dla dostaw czasopism specjalistycznych.

Wśród warunków stosowania w tych okresach przejściowych stawki 0-proc. będzie posiadanie dokumentacji potwierdzającej, że książki zostały przekazane do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r., a w przypadku czasopism specjalistycznych dokumentacji potwierdzającej rozpoczęcie wydawania danego numeru do dystrybucji przed 1 stycznia 2011 r.